Tietoturva

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ JA VASTUULLINEN TAHO
SammakkoPrinsessa / Maakko & Mouruska
Y-tunnus 1933761-5
Osoite:
Tepontie 26, 01810 Luhtajoki
Puhelin: 050-5413856
Sähköposti: info@sammakkoprinsessa.fi

Sivuston käyttäjien henkilötietojen keräämisestä, käsittelemisestä ja käytöstä vastuullinen taho on SammakkoPrinsessa.

ASIAKASREKISTERIT
Tehdessäsi tilauksen Maakko & Mouruska verkkokaupasta Maakko&Mouruska kerää tarpeelliset henkilötietosi tilauksen toteuttamiseksi  Maakko & Mouruskan verkkokaupan asiakasrekisteriin.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin voit kuitenkin myös rekisteröityä Maakko & Mouruskan asiakkaaksi, jolloin hyväksyt henkilötietojesi liittämisen Maakko & Moueuskan asiakasrekisteriin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat oikeutetut etumme liittyen mm. asiakas- ja sopimussuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen, täytäntöönpanoon ja laskutukseen, asiakkaan suostumus ja/tai lakisääteinen velvoite.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään mm. tilausten, laskutuksen, tuotteiden toimittamisen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ
Maakko & Mouruskan asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot

Maakko &Mouruska ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Maakko&Mouruskan tietojärjestelmissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille

Jos toimintamme edellyttää henkilötietojen siirtoa ulkopuolisille tahoille ja/tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle, pidämme huolen siitä, että tiedot ovat asianmukaisesti suojatut ja että kulloinkin voimassa olevia tietosuojalainsäädännön määräyksiä noudatetaan.

REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
KauneudenSatumaan asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksensa ja soveltuvan lainsäädännön perusteella tarpeellista. Pyrimme huolehtimaan siitä, että virheelliset ja vanhentuneet tiedot oikaistaan tai hävitetään 24kk sisällä

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihimme on tallennettu. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yhtiölle pyynnön virheellisen tiedon korjaamiseksi tai poistamiseksi. Asiakkaalla on oikeus myös vastustaa tietojensa käsittelyä oikeutetun etumme perusteella, suoramarkkinointiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin. Asiakkaalla on myös tietosuoja-asetuksessa säädetyissä tapauksissa oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä muutoksia aika ajoin. Tiedotamme merkittävistä muutoksista silloin, kun soveltuva lainsäädäntö niin edellyttää.